XXVI. EconLab Modelleme Okulu

STATA ile Ekonometrik Modellemenin Temelleri

9-10 ve 16-17 Nisan 2022

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen XXVI. EconLab Modelleme Okulu 9-10 ve 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde zoom altyapısı kullanılarak canlı-çevrimiçi (online-live) olarak düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri 2013 yılından beri farklı konularda düzenli olarak düzenlenmektedir.
EconLab Modelleme Okulu eğitimleri WERI Eğitim Araştırma Geliştirme'nin kurucusu Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından organize edilmektedir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabilir?


EconLab Modelleme Okulu'na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.

Ne Zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab XXVI. Modelleme Okulu 9-10 ve 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab XXVI. Modelleme Okulu canlı-çevrimiçi (onlive-live) olarak Zoom altyapısı kullanılarak düzenlenecektir.

Program


Eğitimler Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından verilecektir.

 • 1. Gün: Cumartesi
  9 Nisan 2022

  09.30-10.00: Tanışma ve STATA kurulumu
  10.00-10.45: Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar II
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Temel STATA Komutları I
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Temel STATA Komutları II
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün: Pazar
  10 Nisan 2022

  10.00-10.45: Ekonometrik modelleme: Temeller
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Doğrusal regresyon
          • Model tahmini
          • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
          • Tahmin sonrası hipotez testleri
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Doğrusal regresyon
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Doğrusal regresyon
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 3. Gün: Cumartesi
  16 Nisan 2022

  10.00-10.45: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Teorik temeller
          • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
          • Probit
          • Logit
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Model tahmini ve yorumlanması
          • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
          • Probit
          • Logit
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 4. Gün: Pazar
  17 Nisan 2022

  10.00-10:45 : Panel Data Regresyon Modelleri: Teorik Temeller
          • Sabit ve rastgele etkiler modelleri
          • Tahmin ve yorumlama
  10.45-11:00 : Kahve Arası
  11.00-11:45 : Sabit ve rastgele etkiler modelleri
          • STATA ile Uygulamalar
  11.45-13.00 : Öğle Yemeği
  13.00-13.45 : Dinamik panel data modellemesi: Teorik Temeller
          • GMM
          • System GMM
          • Tahmin ve yorumlama
  13.45-14:00 : Kahve Arası
  14.00-14.45 : Dinamik panel data modellemesi
          • STATA ile Uygulamalar
  14.45-15:00 : Kahve Arası
  15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

Burs


EconLab Modelleme Okulu'na katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
Burs son başvuru tarihi: 15 Mart 2022
* Burslar tam ücret üzerinden verilir. Öğrenci indirimine ilave olarak burs verilmez.
** Burslar "ilk gelen alır" kuralına göre verilir.
*** Burs başvuru sonuçları en geç 20 Mart 2022'den önce açıklanacaktır.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 15 Mart 2022'dir. Kayıtlar 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* (15 Mart 2022'den önce):
Akademik/Kamu: 1250 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1000 TL
Ticari/Özel: 1500 TL

Geç Kayıt Ücreti* (16 Mart 2022ten sonra) (kontenjan olursa):
Akademik/Kamu: 1500 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1250 TL
Ticari/Özel: 1750 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 17 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir.
+ Çalışan lisansüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.